Organisatie

Bij elk toernooi is er een toernooi- en reisleider aanwezig, die zorg draagt voor het contact met de verschillende locaties waar we verblijven en de banen waar we spelen.

Daarnaast houdt de toernooileiding de scores bij, zorgt hij/zij voor de correcte handicap verrekening, de flight-indelingen, de prijsuitreiking en alle andere zaken die het toernooi en de dagwedstrijden betreffen.

Het verloop van het toernooi wordt door de toernooileiding op de computer bijgehouden met het Golf Toernooi Systeem (GTS).

Via GTS worden de deelnemers dagelijks per e-mail op de hoogte gehouden van de stand van zaken in het toernooi, de flightindelingen, de daguitslagen en de stand in de verschillende klassementen.

Uiteraard is er van al deze informatie ook dagelijks een papieren versie beschikbaar.

Toernooi format

De toernooien bestaan uit meerdere strokeplay wedstrijden met een maximum aantal slagen per hole.

Er wordt gespeeld met handicap verrekening.

Bij de meeste toernooien spelen we met een zogenaamde schrapdag: de slechtste dag vervalt in het totaal klassement.

Prijzen

Er zijn kleinere en grotere dagprijzen en één hoofdprijs voor de overall klassements-winnaar.

Daarnaast kunnen er in verschillende andere klassementen prijzen worden gewonnen, zoals:

 • Beste heer/dame bruto
 • Bruto score over alle dagen.

 • Par3 Master
 • Wie scoort de meeste Stableford punten op de par 3 holes, opgeteld over alle speeldagen

 • First 9 Challenge
 • De meeste punten op de 1e 9 holes opgeteld over alle dagen

 • Personal Birdie Klassement
 • Een 'Personal Birdie'(PB) is een hole waarop je meer dan 2 Stableford punten scoort.
  Elk Stableford punt boven de 2 telt als een PB

Voor grotere prijzen geldt dat je niet twee keer kunt winnen.

Bij een tweede dagwinst bijvoorbeeld, gaat de dagprijs naar de nummer 2 van die dag.

Hetzelfde geldt voor de klassementsprijzen.

Per toernooi kan de prijsverdeling worden aangepast.

Zo is 't gekomen ...

Sinds een jaar of twaalf organiseer ik meerdaagse golftoernooi-reizen, soms alleen, soms samen met anderen. In Nederland en daarbuiten.

Het is begonnen met het Drielandentoernooi in 2005 (een initiatief van Marien de Wit van de Golf Vereniging Nederland). Later kwamen daar toernooien bij in Duitsland, Wales, Spanje en Portugal.

Eind 2017 heb ik Jota Golf Tours opgericht om deze activiteiten een vaste vorm te geven.

Jota Golf Tours organiseert jaarlijks een aantal golftoernooien op uiteenlopende locaties.

Voorop staat dat spelers met elkaar in een gezellige sfeer en mooie omgeving strijden om kleinere en grotere prijsjes en prijzen.

Tijdens de reis wordt elke dag op een andere baan gespeeld.

Aanbod

Wij streven ernaar een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden.

Links banen in Schotland en Wales, statige banen in Belgische heuvels, chique banen in Franse bossen, heerlijke banen op zonnig Mallorca en korte-broeken-banen aan Portugese kusten.

Bijna alle toernooien hebben een vaste verblijfslocatie. De een wat luxueuzer dan de andere.

Bij alle toernooien is een reis/wedstrijdleider aanwezig, die ervoor zorg draagt dat zowel het verblijf als de golfwedstrijden goed verlopen.


Ik hoop dat je veel plezier zult hebben met deze toernooien,


Jeroen Verstegen

Reis

Sommige toernooien zijn per auto te bereiken, andere per vliegtuig.

Zelf regelen

Deelnemers boeken in de regel zelf hun reis van en naar het toernooi. Het is dus mogelijk het toernooi op te nemen in een langere reis of te kiezen voor ander vervoer.

Deelnemers zorgen er zelf voor op tijd bij het eerste trefpunt te zijn.

Reisinformatie

Voor elk toernooi worden de deelnemers uitvoerig op de hoogte gebracht van de mogelijkheden.

 • Voor vliegreizen worden de mogelijke vluchten en tijden ruim van te voren doorgegeven. Soms zijn ze al beschikbaar bij de toernooi informatie op de website.
 • Bij aankomst op de luchthaven staat vervoer klaar naar de eerste golfbaan of naar het hotel.

 • Bij autoreizen worden alle benodigde routekaarten en coördinaten doorgegeven.
Transfers

Bij alle toernooien waar niet met eigen vervoer hoeft te worden gereisd, is voor vervoer ter plaatste gezorgd.

De kosten van dit vervoer zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is aangegeven.

Verblijf

Het gaat bij onze toernooien om een aangenaam verblijf, niet om grote luxe. Enkele accomodaties zijn 'eenvoudig', andere hebben een luxueuzer karakter.

Uiteraard vindt dat zijn weerslag in de prijs.

Sommige locaties liggen afgelegen, ver van de dagelijkse drukte, andere juist midden in een stad of grotere plaats.

Bij alle toernooien is aangegeven wat voor type verblijf je kunt verwachten.

Diner

Bij een aantal toernooien zijn alle of enkele diners inbegrepen.

Waar de verblijfslocatie zelf geen diner serveert, is ervoor gezorgd dat in de nabije omgeving een ruime keus is aan eetgelegenheden.

Eenpersoonskamer

Bij alle toernooien kan, tegen de aangegeven meerprijs, een eenpersoonskamer worden geregeld.

Inschrijven

Bij elk toernooi is de inschrijfperiode aangegeven en vermeld hoeveel deelnemers er (nog) mee kunnen.

Ook is aangegeven per welke datum wordt bekeken of er genoeg belangstelling is om het toernooi door te laten gaan.

Om je aan te melden voor een toernooi moet je op deze website als gebruiker zijn geregistreerd.

De registratie vraagt om een paar basisgegevens die we ook gebruiken voor de toernooien, zodat je die maar één keer hoeft in te vullen.

Als je dat nog niet gedaan hebt, kun je je op deze website registreren als gebruiker.

Bij het inschrijven voor een toernooi worden de overige gegevens gevraagd die van belang (kunnen) zijn, zoals NGF-nummer, handicap, telefoonnummer, gewenst kamertype enzovoorts.

Zichtbaarheid

Je kunt bij je boeking per persoon aangeven of andere gebruikers kunnen zien dat je meegaat.

Alleen ingelogde gebruikers zien de namen van andere deelnemers, als die dat hebben aangevinkt.

Aanpassen

Zodra de inschrijving is opgeslagen, is deze niet meer op de site aan te passen. Mocht je toch nog iets willen veranderen, stuur dan een mail aan Jota Golf Tours.

Je kunt wel de profielgegevens, zoals handicap, emailadres enzovoorts, van jezelf en van je medespelers aanpassen.

Groepsreservering

Je kunt meerdere deelnemers tegelijk inschrijven voor een toernooi. Van al deze deelnemers geef je dan de benodigde gegevens op. (Deze personen hoeven dus niet zelf te zijn geregistreerd op de site.)

Betalen

De reservering is definitief op het moment dat je de aanbetaling doet. Bij elk toernooi staat aangegeven hoe hoog dat bedrag is.

Je kunt tijdens het reserveren direct de aanbetaling doen, of wachten op een mailtje van ons. Wij sturen dat mailtje op het moment dat het hoogstwaarschijnlijk is dat het toernooi doorgaat.

De aanbetaling moet worden voldaan via de betaallink op het boekingscherm. Een andere manier is vooralsnog niet mogelijk.

Via de betaallink kun je met iDeal of met een bankoverschrijving betalen. De betalingen lopen via Mollie Payments.

Zolang je nog geen aanbetaling hebt gedaan, blijft de betaallink zichtbaar. Als een week na het betaalverzoek de aanbetaling niet binnen is, ontvang je per email nog een laatste oproep tot betaling. Wordt er dan nog niet betaald, dan wordt de reservering geannuleerd.

Als het toernooi definitief doorgaat moet de rest van het bedrag worden voldaan. Je krijgt dan een mail met een factuur waarop aangegeven staat wanneer je welk bedrag moet betalen.

Indien het toernooi definitief niet door kan gaan, worden binnen een week alle betaalde bedragen teruggestort.

Alle communicatie vooraf over het toernooi verloopt via de persoon die de boeking heeft gedaan.

Deze persoon ontvangt dus ook de benodigde reisinformatie en de factuur voor de totale reservering. Tevens regelt deze persoon de aanbetaling van alle door hem/haar opgegeven deelnemers.

Deelnemers worden tijdens het toernooi via hun eigen email adres (mits bekend) op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Annuleren

Mocht je een boeking willen annuleren stuur dan een mail aan Jota Golf Tours

Zorg zo mogelijk zelf voor vervanging bij verhindering. Uiteraard moet je ons daarover wel even informeren.

Lukt het niet voor vervanging te zorgen, dan kan er wellicht iemand van de wachtlijst mee.

Als er geen vervanging kan worden gevonden hanteren wij het volgende kostenschema:

 • Annuleren is kosteloos tot 8 weken voor aanvang van het toernooi.
 • Bij 8 - 6 weken voor aanvang van het toernooi brengen wij je aanbetaling in rekening.

Bij een tijdstip van annulering korter dan zes weken voor de toernooidatum rekenen wij een percentage van het bedrag van de boeking:

 • Bij 6 - 4 weken voor aanvang van het toernooi: 40%.
 • Bij 4 - 2 weken voor aanvang van het toernooi: 60%.
 • Bij 2 - 1 weken voor aanvang van het toernooi: 80%.
 • Bij minder dan 1 week voor aanvang van het toernooi: 100%.

Voor kosten gemaakt buiten Jota Golf Tours om, zoals extra overnachtingen of vliegtickets,

kan Jota Golf Tours vanzelfsprekend geen verantwoording nemen.

Voorbehoud

Bij alle toernooien is een minimum en een maximum aantal deelnemers opgegeven.

Ook is er een datum waarop wordt besloten het toernooi door te laten gaan. De uiterste inschrijfdatum is meestal 4 weken voor aanvang van het toernooi.

Toernooien gaan alleen door bij voldoende belangstelling en voldoende beschikbaarheid van de verblijfs- en speellocaties op de datum waarop moet worden beslist het toernooi door te laten gaan.

Ook andere redenen om een toernooi niet door te laten gaan kunnen een rol spelen. Dit is aan de organisatie te bepalen.

Je wordt uiterlijk 6 weken van tevoren op de hoogte gebracht over het al dan niet doorgaan van een toernooi.

Mocht een toernooi niet doorgaan dan worden alle betaalde gelden teruggestort binnen een week nadat dit bekend is.

Prijzen

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de kostprijs.

In geval de organisatiekosten van de verschillende onderdelen van een toernooi wijzigen, bijvooorbeeld door valutakoers veranderingen, zal er een prijswijziging plaats kunnen vinden.

Alle deelnemers aan het toernooi die hiervoor reeds een betaling hebben gedaan zullen van deze prijswijziging op de hoogte worden gebracht.

Als er een prijswijziging plaatsvindt voor een toernooi, kan elke reservering voor dat toernooi kostenloos worden geannuleerd. In dat geval dient de reserveerder contact op te nemen met Jota Golf Tours en een verzoek tot annulering indienen.

Indien er reeds een of meerdere betalingen voor het betreffende toernooi zijn gedaan zullen in geval van zo'n annulering alle door de reserveerder voor dit toernooi betaalde bedragen worden teruggestort.

Privacy

Voor het doen functioneren van deze website is van elke gebruiker een minimaal aantal gegevens benodigd.

Bij de registratie vragen wij de gebruiker om voor- en achternaam, geslacht en email-adres. Deze gegevens zijn minimaal nodig om een goede werking van de website te garanderen.

Bij het boeken voor een toernooi vragen wij van de deelnemers nog wat extra informatie:

Het NGF-nummer (registratienummer van de Nederlandse Golf Federatie), de golf-handicap en de geboortedatum.

Deze gegevens zijn alleen van belang voor het betreffende toernooi en kunnen per toernooi worden gewijzigd.

Gebruikers kunnen tijdens het boeken voor een toernooi andere deelnemers toevoegen. Deze personen zijn geen gebruikers van de website en de gegevens die worden verstrekt zijn alleen van belang voor het betreffende toernooi en beschikbaar voor hergebruik van de geregistreerde gebruiker.

De gegevens van deze deelnemers zijn gekoppeld aan het profiel van de betreffende gebruiker. Alleen de gebruiker die de deelnemer heeft toegevoegd en de beheerder van deze website kunnen de gegevens van die deelnemer aanpassen.

De juistheid van gegevens op deze website wordt door Jota Golf Tours niet geverifieerd.

Bijzondere en/of gevoelige Persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jotatours.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van het verzamelen van Persoonsgegevens

Jota Golf Tours verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of algemene informatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Jota Golf Tours bewaart uw persoonsgegevens zolang u wenst ingeschreven te staan als gebruiker. Op uw verzoek worden, uiterlijk binnen vier weken, al uw persoonsgegevens van onze site verwijderd.

Jota Golf Tours zal aan geen enkele persoon of instantie buiten haar eigen organisatie gegevens verstrekken van personen zoals die op deze website bekend zijn tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jota Golf Tours gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging Persoonsgegevens

Jota Golf Tours neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jotatours.nl.

Gegevens inzien, corrigeren en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jota Golf Tours en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jotatours.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jota Golf Tours wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gevolgen verwijdering gegevens

Verwijdering van gegevens kan gevolgen hebben voor de verwerking van inschrijving voor toekomstige golftoernooien. Voor deze toernooien betekent verwijdering van persoonsgegevens automatisch dat de betreffende deelnemer wordt uitgeschreven met inachtneming van de annuleringsvoorwaarden, zoals die elders op deze website zijn vermeld.